Yönetilen güvenlik Hizmetleri

Kurumların sahip olduğu kaynaklar ürün ve insan kaynağının birbirini tamamlaması günümüz iş hayatı şartlarında mümkün ve /veya efektif olmuyor. All-in Cyber olarak, güvenlik altyapısının yönetilmesinde kurumun güvenlik birimi personelinin iş yükünü alarak bilgi birikimi ile güncel operasyonel hizmet sunmaktadır.